Educar en l’esport

Educar en l’esport


El nostre objectiu principal és utilitzar l’esport com a eïna educativa. Educar amb l’esport i promoure valors com la companyonia o l’esforç ajudarà a educar als/les gimnastes.

El nostre objectiu tècnic principal es aconseguir la màxima evolució de cada gimnasta i que gaudeixin aprenent.

Oferim els serveis de la nostra associació a les entitats educatives i entitats esportives de Barcelona.

També de manera individual atenem a els usuaris i usuàries que ho demanin i els emmarquen en un horari i grup determinat.

Realitzant les nostres activitats els alumnes a més de guadir poden apendre i millorar:

Qualitats perceptives motrius
Habilitats motrius i psicomotricitat
Qualitats condicionals
Funcions motrius, sensorials i mentals
Capacitats coordinatives
Capacitats d’orientació espacial
Capacitat d’equilibri
Capacitat de reacció
Capacitat d’adaptació
Capacitat rítmica
Capacitat de comunicació i cooperació
Estimular el creixement harmònic i prevenir deformitats i vicis posturals