Les gimnastes

Competició Trèvol


Escola Duet


Escola Valldaura


Col•legi JMJ – P5


Col•legi JMJ – 1


Col•legi JMJ – 2


Competició Duet


Escola Valldemossa 1


Escola Valldemossa 2


Col•legi ACIS Artur Martorell- El Pirineu


Col•legi FEDAC Amílcar – Infantil


Col•legi FEDAC Amílcar – Prìmaria 1


Col•legi FEDAC Amílcar – Prìmaria 2