Valors

Els valors que ens caracteritzen són:

Eficiència: Estar sempre pendents de les dificultats que puguin sorgir i resoldre-les. Intentant donar sempre el nivell màxim en les nostres activitats. Qualitat, esforç i dedicació estan sempre presents en la nostra manera de plantejar-nos la feina.

Flexibilitat: Adaptar-nos a les necessitats que cada usuari requereixi així com a les demandes de cada entitat que sol·liciti els nostres serveis. Entenem que així és com els usuaris podran sentir-se satisfets i satisfetes.

Responsabilitat: Som molt conscients de la dificultat que aquesta feina comporta, d’aquesta manera els nostres esforços van destinats a entendre que els nens i nenes necessiten unes activitats molt ben plantejades.

Els valors que volem transmetre als nostres usuaris i usuàries són:

Esportivitat: al·ludint a la capacitat que els/les participants d’aquestes activitats respectin i atenguin les regles que les governen, comprometent-se a realitzar un esport amb entusiasme.

Superació: aquestes disciplines esportives requereixen un compromís ferri per part dels i les participants, tractant d’esforçar-se per aconseguir unes metes i uns objectius.

Identitat: desitgem que els participants de les activitats sentin el projecte seu, identificant-se amb ell d’una manera molt estreta, que arribin a entendre que el projecte no és  per a ells/elles sinó d’ells i d’elles.

Disciplina: aconseguir desenvolupar la capacitat d’entendre que aquestes activitats requereixen de molt esforç i que dedicant-li temps i motivació es poden arribar a realitzar d’una manera gratificant.


Guardar

Guardar