Què fem

Gimnàstica Rítmica


Es pot realitzar de forma individual o en conjunts. Així com utilitzant aparells o en modalitat de mans lliures.
Oferim les classes dividides en nivells, estudiant cas per cas el perfil dels alumnes depenent de l’edat i el nivell, per poder emmarcar-los en un horari i en grup determinat. Es pot realitzar al nivell d’escola o a nivell competició, havent-hi també diferents nivells.

Gimnàstica  Estètica


Es realitza sempre de manera grupal, havent-hi nivells on els usuaris aniran a un o un altre grup depenent de l’estudi del seu perfil. Està destinada a gimnastes que es retiren de la rítmica i som nosaltres qui oferim fer l’activitat, no té accés lliure d’inscripció.

Les activitats estan plantejades per a que cada participant les gaudeixi durant la duració d’un curs escolar (d’octubre a juny) sent recomanable començar al principi de temporada per portar una progressió adequada. Dues hores a la setmana és la freqüència que considerem idònia per poder desenvolupar bé l’activitat, al lloc i horari que es cregui convenient i sigui possible per a cada alumne o entitat dels grups d’escola. Els grups de competició entrenen més hores depenent del nivell.

La ràtio màxima és de 15 alumnes per monitor/a en cada sessió.

Les nostres activitats es poden realitzar o bé fent la inscripció de manera individual en el nostre club o bé organitzem les activitats per a entitats i escoles col·laborant estretament en l’organització de la mateixa.

Les nostres activitats es poden realitzar en l’espai de la entitat que sol·liciti els nostres serveis o en espais de centres cívics, sales, pistes poliesportives, sempre en el propi barri de qui faci la demanda, sempre disposant del  material necessari. Nosaltres no disposem de local on realitzar les activitats, en el cas de que l’entitat sol·licitant tampoc, ens encarreguem de trobar un espai proper i adequat. És el nostre equip de monitors/res el que es desplaça al lloc acordat

Per demanda de cada entitat o grup es farà un pressupost previ acordat conjuntament i segons la necessitats que requereixi cada una de les activitats.

Volem que les activitats siguin assequibles a qualsevol entitat o participant, per tant els pressuposts estan subjectes i ajustats al seu preu real, és a dir tenint en compte únicament les despeses de l’organització, d’espais i monitors/es. Ajustant el preu al màxim per poder donar l’oportunitat al major número d’usuaris/es.

La matrícula i els pagaments de les activitats es realitzen mitjançant domiciliació bancària trimestral.

Fem dues exhibicions a la temporada, a mitjans i  finals de curs. En aquestes exhibicions es mostren els exercicis treballats tant en mans lliures com en aparells. Participen tots els nens/es tant d’escola com de competició.