Hola a tots/es!
PREGUEM  QUE ANOTEU LES DATES I LA INFO. QUE CONTÉ AQUEST CORREU!!

L’exhibició de fi de curs ja està ben a prop, recordem que serà el dissabte 15 de juny a CEM Cotxeres Borbó, teniu un altre email on s’explica tot.

Donada la gran acollida que té cada temporada la gravació de l’exhibició, tornem a repetir-ho  amb un càmera i equip professional. .
El seu preu  és de 10€ cada DVD.
Cada part de l’exhibició va gravada en un DVD independent, podeu encarregar només la vostra part de l’exhibició, dues, o les tres, tenint en compte que cada part té un cost de 10€. Fixeu-vos bé quina o quines part/es encarregueu al fer la comanda!!! 
Els haureu d’anar a recollir vosaltres a partir del dilluns 8 de juliol a la botiga, durant el mes de juliol en horari de dilluns a divendres de 10h a 13.30h i de 17.30h a 20h a:
DIGITAL VIDEO PRINT
C/Aneto 12 Barcelona
(Just al petit carrer de darrere del Mercat de la Mercè del c. Sant Iscle)
 El DVD respecte a l’edició com la qualitat seran excel·lents i podreu tenir un record de tots els exercicis de tota la temporada de les tres parts de l’exhibició.
Si esteu interessats a fer la comanda, l’haureu de fer fins a la data límit del divendres 24 de maig a l’entrenadora de la vostra filla, NO S’ENCARREGA RES PER EMAIL!
 Si a partir del 24 de maig, arribem a les còpies mínimes us avisarem per poder fer el pagament. Es pot pagar fins al dia 7 de juny, per tant el DVD ja estarà pagat i a la botiga només l’haureu de recollir. PREGUEM QUE PORTEU L’IMPORT EXACTE!!! Si no arribem a les còpies mínimes haurem d’anul·lar el servei.
No s’encarregarà cap DVD que no estigui demanat i pagat dins del termini marcat i informem que els graven amb un programa que els protegeix de poder fer còpies.
Esperem que us animeu de nou!!
Ja sabeu que restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte!!
Moltes gràcies!
——————————————————————————————————-
Hola a todos /as!
PEDIMOS SE ANOTEN LAS FECHAS Y LA INFO. QUE CONTIENE ESTE CORREO !!
La exhibición de fin de curso ya está muy cerca, recordamos que será el sábado 15 de junio en CEM Cotxeres Borbó, hay otro email donde se explica todo.
Dada la gran acogida que tiene cada temporada la grabación de la exhibición, volvemos a repetirlo con un cámara y equipo profesional. .
Su precio es de 10 € cada DVD.
Cada parte de la exhibición va grabada en un DVD independiente, se puede encargar sólo su parte de la exhibición, dos, o las tres, teniendo en cuenta que cada parte tiene un coste de 10 €. Fijaos bien cuál o cuáles parte/s se encargan al hacer el pedido !!!
Los tendréis que ir a recoger vosotros a partir del lunes 8 de julio en la tienda, durante el mes de julio en horario de lunes a viernes de 10h a 13.30h y de 17.30h a 20h en:
DIGITAL VIDEO PRINT
C / Aneto 12 Barcelona
(Justo en la pequeña calle de atrás del Mercado de la Mercé del c. Sant Iscle)
 El DVD en cuanto a la edición como la calidad serán excelentes y podrá tener un recuerdo de todos los ejercicios de toda la temporada de las tres partes de la exhibición.
Si estáis interesados en hacer el pedido, se deberá hacer hasta la fecha límite del viernes 24 de mayo a la entrenadora de su hija, NO SE ENCARGA NADA POR EMAIL!
 Si a partir del 24 de mayo llegamos a las copias mínimas os avisaremos para poder hacer el pago. Se puede pagar hasta el día 7 de junio, por lo tanto el DVD ya estará pagado y en la tienda sólo la tendrá que recoger. PEDIMOS TRAIGAIS EL IMPORTE EXACTO !!! Si no llegamos a las copias mínimas tendremos que anular el servicio.
No encargará ningún DVD que no esté solicitado y pagado dentro del plazo marcado e informamos que los graban con una programa que los protege de poder hacer copias.
Esperamos que os animéis de nuevo !!
Ya sabéis que estamos a vuestra disposición para cualquier duda !!
Muchas gracias!